[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[bluetooth-dev] MTU in Axis BAPHej, jag har fått ditt namn av Martin Sallenhag, vi håller på att göra en
mobilitetsdemo åt er.

Jag har en fråga om MTU på er BAP, jag har läst föjande svar från mail
listan:
> 
> > Hi,
> >
> > The default MTU is set to 127 bytes according to the 
> specification. If you
> want a larger MTU you need to negotiate it, by sending a PN 
> message. If you
> want a larger MTU you have to increase the MTU set in the PN 
> message sent in
> rfcomm_connect_req.
> >
> > Best Regards
> >
> > Mats Fridén
> > AXIS Communications

min frågor är: vad stödjer bap-en för max MTU ? 

vi har inte lyckats förhandla med BAP-en om storleken, går det?

mvh, Tobias


Tobias Sundblad
Wireless Development
AU-System AB 
Scheelevägen 17 SE-223 70  Lund, SWEDEN
Phone: +46-46-32 71 79, Fax: +46-46-32 70 01,
Mobile: +46-702 69 32 89
mailto:Tobias.Sundblad@xxxxxxx.se
http://www.ausys.se

-
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe bluetooth-dev" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxx.com